Vores Ydelser

FORRETNINGS-

RÅDGIVNING


Forretningsstrategien giver retningslinjer for værditilbuddet til kunderne og for hvordan en konkurrencemæssig fordel fastholdes.


Med den igangværende hastige teknologiske udvikling er virksomheder under pres. Optimering af driften gør det ikke alene, og udvikling af nye løsninger må overvejes og evt. igangsættes.


Lyninco bistår med at tilrettelægge en forretningsstrategi, som er balanceret med kunders efterspørgsel, markedets udvikling iøvrigt, tilgængelige ressourcer i virksomheden samt risici.


    K
urser og foredrag (digitalisering og øvrige megatrends)


Virksomhedsseminarer

Workshops for ledelsesgruppe

Markedsanalyser og teknologikortlægning

Specialist rådgivning i vand og miljø projekter

Coaching

Interim innovationsledelse

UDVIKLING OG INNOVATION


Gennem et udviklingsforløb skabes nye kapabiliteter, processer og/eller ydelser indenfor optimal tid, kvalitet og ressourceforbrug


Omhyggelig og grundig forberedelse er nødvendig for ikke at forstyrre den igangværende drift og forretning mere end højst nødvendig, og for at reducere de risici og usikkerheder, der altid er i ny udvikling.


Lyninco bistår i udviklingsprocessen med styrkelse af den interne organisation og/eller med tilførsel af ekstra midlertidige kræfter udefra til at komme sikkert i mål.


    I
dégenerering (workshop, kreativitet og idé udvælgelse)


Finansiering - ansøgning af fonde, EU m.fl., investorsøgning

Etablering af partnerskaber, joint industry projekter mm.

Udviklingsprojekter

Kurser og foredrag i innovation

IMPLEMENTERING


Overlevering fra udvikling til løbende drift er kritisk for at den forventede værdiskabelse kan realiseres.


Den organisatoriske tilpasning til nye løsninger kan være en udfordring, og en fuld, delvis eller separat integration i virksomhedens portefølje af aktiviteter og ressourcer skal omhyggeligt designes og gennemføres.


Lyninco bistår i forandringsprocessen i virksomheden, så der skabes maksimal værdi med både eksisterende og nye løsninger og alle interessenter oplever en styrket organisation.


    S
algs- og markedsføringskampagner


Forretningsprocesser, tilpasning og optimering

Kvalitetsledelse

Forandringsledelse (interim)

Projektledelse (interim)