Om Os

Vi tror på styrken af samarbejde i eksterne netværk. Lyninco bistår med at inddrage håndplukkede specialister og partnere for at skabe mest værdi. 

VORES TILGANG


Projekt teamet sammensættes efter den specifikke opgave


Dine egne eksperter, såvel som eksisterende eksterne leverandører, inddrages i projektteamet med klare aftaler om arbejdsfordeling.


    F
ormøde med ledelse


Project scoping

Målsætning og aftaler

Faseopdelt projekt

Milepæle

Korte sprint

Effektiv og moderne projektstyring organiseret med projektleder og styregruppe samt projektinitiering, projektstadiekontrol, projektlukning osv. med relevant involvering af kunder, brugere, leverandører og øvrige interessenter kombineres med nyere agil projektledelsesmetoder for at sikre hurtig, fleksibel og sikker fremdrift.

PROCESSEN

STEP 1


Behovsafdækning, problemformulering, målsætning, ressourcer

STEP 3


Tilrettelæggelse og igangsætning af fase opdelt udviklingsprojekt

STEP 2


Afsøgning af eksterne krav, muligheder og barrierer fra kunder, teknologi, regulering

STEP 4


Overdragelse af udviklingsprojekt til drift, forandringsledelse

VORES TEAM


Lyninco er en netværksorganisation med en række tilknyttede samarbejdende partnere under projektlederens styring og ansvar


Netværket er åbent og udbygges efter de behov, som opstår i de enkelte projekter. Projektansvaret imellem partnerne aftales som del af forberedelsen med kunden.

VORES SPECIALER

Rådgivning: 90%

Teknologiudvikling: 80%

Ledelse og forandring: 95%

HANS ENGGROB

Projektleder, Lyninco direktør


Civilingeniør (Aalborg, 1990). eMBA (innovation, ledelse, 2003). Specialistrådgivning, software udvikler, projektleder, certificeret PRINCE2 og Agile Practitioner, teamleader, innovationschef, direktør i Indien og Danmark. Lyninco siden 2018.

SAMARBEJDSPARTNERE


En række specialistvirksomheder med solid erfaring fra Lyninco's netværk over flere år

Forretningsudvikling

Kvalitetsledelse

HR

Strategi

Procesledelse

Business Intelligence

Data warehousing

Software udvikling

Elektronik instrumentering

....